#rozkmina

Szukaj dobra

We fragmencie Księgi Rodzaju odczytywanym dzisiaj w kościołach (Rdz 18, 20-32) porusza mnie postawa Abrahama oraz to, jak często nam w dzisiejszych czasach brakuje takiego podejścia do drugiego człowieka. Do Boga wielokrotnie docierały skargi na mieszkańców Sodomy, aż w końcu postanowił wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Jaka jest reakcja Abrahama, którego w gruncie rzeczy mogłaby ucieszyć …

Continue Reading